Kontaktpersoner i Ullvi by

 

Kontaktpersoner: Obs! e-postadressen måste skrivas av!
Byuppsyningsman:
Mats Hedlund

Ordf i Byalaget:
Yvonne Karlsson


Ordf i Ullvi Kyrkbåtsroddare:
Daniel Erkers

kyrkbat@ullvi.se
Ullvi bystugefond:

Hyra av bystugan:
070-525 19 73
Hemsidan:
070-525 19 73
         

 

Uppdaterad 2024-01-20