Ullvi bystugefond

Ullvi bystugefond instiftades 1986 till bystugans främjande. Gåvor till fonden går till drift, utrustning och underhåll av bystugan.

Minnesgåvor och andra gåvor mottas tacksamt och kan sättas in på nedanstående konton.

Om du betalar via Internet, använd då bankgirokontot nedan för då kan du ange vem gåvan avser och vem insättaren/givaren är.

Om du betalar till bankkontot i Leksands sparbank så aviserar banken inte vem som är betalningsavsändare. Det får givaren ombesörja själv, se nedan. 

Om du vill lämna en gåva till minne av en avliden, bör gåvan sättas in i god tid före begravningsdagen. Såväl banken som kassören behöver några dagar  för administration. Skicka gärna uppgifterna som du vill ska stå på minnesadressen på nedanstående e-postadress med uppgift om vem gåvan / minnesgåvan avser och vem som ger gåvan och när du satte in pengarna på något av nedanstående konton. Skriv gärna  också ditt telefonnummer så att kassören kan ta kontakt om det är något oklart.

 

Bankgiro:  906-3215

Bankkonto:

8187-7 7732-28-15394 Leksands Sparbank*)

Kassör:

Karin Hallmans  
E-post:

*) 8187-7 är clearingnr. Vid betalning via Internet kontrollera med din bank hur clearingnumret ska skrivas! Använd hellre bankgirokontot 906-3215 vid betalning via Internet!

Tack för din gåva!

Uppdaterad 2024-05-02