Allmänna flaggdagar

SFS 1982:270


Man flaggar när man känner för det, oftast vid familjehögtidsdagar som födelsedagar, bröllop m.m. och självklart även på av riksdagen fastställda allmänna flaggdagar.
 • 1 januari – nyårsdagen
 • 28 januari – konungens namnsdag
 • 12 mars – kronprinsessans namnsdag
 • Påskdagen
 • 30 april – konungens födelsedag
 • 1 maj
 • Pingstdagen
 • 6 juni – Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag.
 • Midsommardagen
 • 14 juli – kronprinsessans födelsedag
 • 8 augusti – drottningens namnsdag
 • Dag för val till riksdagen
 • 24 oktober – FN-dagen
 • 6 november – Gustav Adolfsdagen
 • 10 december – Nobeldagen
 • 23 december – drottningens födelsedag
 • 25 december – Juldagen

Se mer om flaggningsreglerpå Riksarkivets hemsida!

Flaggning på halv stång

Enligt tradition hedrar vi avliden bybo med flaggning på halv stång på begravningsdagen.
Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd – se bild (på fasadstång till mitten av stången). När begravningen är avslutad hissas flaggan i topp för att antingen halas ned omedelbart eller vid ordinarie tid.

 

I övrigt får man naturligtvis flagga på högtidsdagar inom familjen och enligt sed på orten t ex på midsommarafton, när flaggan enligt sedvänja i byn får sitta uppe hela natten (enda gången! se nedan)

Klockslag för hissning och halning

under perioden 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan kl 08:00,
- och halas ner (tas ner) vid solens nedgång (dock senast klockan 21:00).

under perioden 1 november till och med 28 februari (29 vid skottår) hissas flaggan kl 09:00,
- och halas ner vid solens nedgång (dock senast klockan 21:00). 

Dessa tider är rikttider, man skall alltså försöka hålla dessa, men om man missar att hissa flaggan klockan 08:00 en flaggdag, hissar man den när möjlighet finns.

Observera! Svenska flaggan får inte sitta uppe under natten (se dock ovan), något som däremot är tillåtet att ha dygnet runt är vimplar.

 

 

 

Uppdaterad 2016-03-11