Byföreningarna

Under rubrikerna till vänster har vi samlat en del av föreningarna som är verksamma i byn. Som i andra byar i Siljanstrakten finns i Ullvi flera föreningar som tar tillvara olika intressen. Av dessa är det två som verkar för hela byn, dels Ullvi byamän som är den äldsta sammanslutningen i byn. Byamännen förvaltar den samfällda marken och egendomen och har ett ansvar för byvägarnas underhåll, dels Ullvi byalag som ska tillvarata byns kulturella intressen och står för de gemensamma arrangemangen som bidrar till trevnaden och samhörighetskänslan i byn. Byggnadsföreningen Hildur äger och förvaltar Ullvi bystuga.

Om dessa och övriga föreningar i byn kan du läsa under rubrikerna i menyn till vänster.

Protokoll från årsmötena i föreningarna hittar du här

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-04-19