Ullvi bycirkel

Redan 1982 samlades Ullvi bycirkel för första gången för att samla in fotografier och upprätta kartor med namn på åkrar och ängar. Detta resulterade i en fotoutställning och ett rikligt bildarkiv med bilder från slutet av 1800-talet till modern tid. Dessa foton kommer att läggas in på hemsidan under ”Bildarkiv”.

Efter att bycirkeln legat nere under några år väcktes 1996 återigen ett intresse att återuppta verksamheten. Långt innan Ullvi bycirkel bildades har det funnits ullvibor, som visade ett stort intresse för att nedteckna gamla seder och bruk. Bycirkeln har nu gjort en sammanställning av dessa anteckningar.

Ullvi bycirkel är inte någon sluten krets utan alla i byn är välkomna att delta. Därför är många delaktiga i de publikationer, som bycirkeln har givit ut. 

Det första häftet gavs ut hösten 1998, Gårdar och släkter i Ullvi, som visar bilder på alla byns gårdar och uppgift om dess ägare. 

År 2002 gav bycirkeln ut Ullvibor i 350 år, som beskriver de människor, som har bott i Ullvi ända sedan början av 1600-talet. I boken kan man följa hur släkter och gårdar har förenats genom giftermål. Släktleden kan följas i många generationer. Människoöden skildras i boken med värme och humor. Boken har uppskattats inte bara av bybor utan även av de släktforskare, som har förgreningar i byn. 

Den 28 april 2007 kunde bycirkeln presentera Ullvi genom sekler. I denna bok har bycirkeln försökt att ge en bild av hur byn har förändrats genom åren. Boken är en sammanställning av minnesanteckningar från flera äldre bybor och har kompletterats med minnesbilder från bycirkelns medlemmar. Den utgör värdefull information om sådant som redan har börjat falla i glömska. 

Det som bycirkeln valt att publicera i denna bok på 384 sidor är endast en del av allt material, som finns i byns stora arkiv. 

Ullvi genom sekler beskriver gamla tiders jord- och fäbodbruk, årliga traditioner, husförhör, kyrkbåtstraditioner, gamla yrken, dalmålare, skolor, mallresningar och bröllop, likutsjungning och begravning, sjukdom och fattigdom, den första cykeln, bilen och den första bussförbindelsen, färjan över älven, mm mm.

Ullvis nya bok, Ullvi genom sekler, finns till försäljning på följande platser . Boken säljs till nettopris, kr 300. 

Bycirkeln har återupptagit sina träffar hösten 2007 för att arbeta med att ta fram skyltar och informationstavlor på specifika platser med historisk bakgrund, lokala namn eller som av annan anledning känns viktiga att lyfta fram. Som underlag kommer vi att använda gamla kartor samt den karta, som den första bycirkeln upprättade 1982. Vi behöver hjälp med kompletterande uppgifter. Välkomna att delta vid träffarna i bystugan. Första träffen äger rum onsdagen den 31 oktober. Vi träffas sedan varannan onsdag under vinterhalvåret.  

I februari 2010 har bycirkeln ordnat en mycket uppskattad och i media uppmärksammad fotoutställning i Ullvi bystuga.

Uppdaterad 2010-02-17