Aktuell information i vägfrågan

Infomail augusti 2021

Info mail april 2021

Mer info i vägfrågan april 2021

Karta skötselområde

Skrift "Vägfrågan" från Hedbygruppen

Skrift från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Om vägskötsel för föreningar utan lantmäteriförrättning 

Inlägg i Facebookgruppen Leksingar pratar Leksand ... , direktlänk

Samlad information i vägfrågan på bysam.se

 

 
Uppdaterad 2021-08-11